NieuwLandschap

Dynamiek en innovatie in het landelijk gebied

De innoverende landbouw en opschaling van de sector geeft aanleiding om te werken aan een nieuwe laag in het cultuurlandschap die hoort bij deze tijd, in aanvulling op de historische lagen die in het landschap herkenbaar zijn. Om zo’n nieuwe laag te creëren, koppelen we met NieuwLandschap de grote opgaven zoals de wateropgave, natuurontwikkeling, recreatie en energiewinning aan de individuele plannen, ambities van ondernemers in het landelijk gebied. Dat kan alleen door ons actief te laten informeren over de bedrijfsvoering, over de plannen van de bedrijven ter plaatse en de gedeelde waarden van alle betrokken partijen. Door middel van wat we noemen ‘het bemiddelend ontwerp’ worden individuele ondernemers en andere partijen bij elkaar gezet om ze een spiegel voor te houden, om te laten zien wat er gebeurt als je niets doet of door perspectieven te schetsen waar plannen en initiatieven samenkomen.

Deze werkwijze leidt ertoe dat voor partijen inzichtelijk wordt hoe initiatieven met elkaar verknoopt kunnen worden en dat er mogelijkheden ontstaan die eerder niet werden gezien. Het team van NieuwLandschap bestaat uit Miranda Reitsma (Reitsma Stedenbouw) en Urban Synergy. In de onderzoeken voor NieuwLandschap hebben we samengewerkt met diverse partijen en bureau’s zoals Ellen Klaus, Mark Hendriks (tekst en Landschap), Rogier van Keulen (VKZ bv), DLG, provincies.