Krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

De Eo Wijers-stichting zet elke twee jaar een prijsvraag op, met betrekking tot het regionale ontwerp. Het thema van 2010 was krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Deze prijsvraag stimuleert de inhoudelijke kennisuitwisseling binnen planningsinstanties en de dialoog met regionale partijen.

De Provincie Noord-Holland heeft zich kandidaat gesteld als mogelijke onderzoeks en ontwerplocatie voor de Eo Wijers-stichting. De inzending heeft geleid tot een nominatie bij de laatste 3. De Veenkolonien is uiteindelijk gekozen als onderzoekslocatie voor de prijsvraag. De inzending voor kandidaatstelling voor de Kop van Noord-Holland ging in op het inspelen voor een concept van tijdelijkheid en transitie, waarbij nieuwe opgaven en mogelijkheden stap voor stap worden verkend. Dat betekent werken met:

Functionele netwerken: de kenmerkende bundeling van economische clusters van de Pioniersregio en de onderlinge bereikbaarheid.

Gegroeide karakter en kracht: de ondernemingsgeest.

Mogelijkheden voor tijdelijk gebruik: ‘de Ademende Regio’.

De ruimtelijke karakteristiek en identiteit: de iconen van de streek