Publicatie NieuwLandschap

NieuwLandschap onderzoekt middels interviews latente sociale of economische waarden in het landelijk gebied, waarbij wensen en verhalen van betrokken partijen in kaart gebracht worden. Het doel is deze waarden als sluimerend kapitaal op een hoger niveau te tillen naar een concrete, vraaggestuurde opgave formulering. Door middel van ‘bemiddelend ontwerp’ d.w.z. visualisaties en ontwerponderzoek, slaan we de brug tussen lange termijn beleidsdoelen en lokale initiatieven van ondernemers en bewoners.

Dit is een proces van initiatief tot realisatie waarin slagkracht en uitvoerbaarheid centraal staan. De kracht ligt in het koppelen van ambities en belangen van bewoners, ondernemers, beleidsmakers en gebiedspartijen in een ruimtelijke oplossing.

Opdrachtgever: Provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en regio kop van Noord-Holland
Team: Miranda Reitsma, Urban Synergy, Mark Hendriks