Publicatie Nieuwe Landschappen

De provincie heeft een sleutelrol in de veranderingen van het landschap. In ‘Nieuwe landschappen’ wordt een nieuwe benadering van het ontwerp, beheer en gebruik van ons landschap verkend.

Grote opgaven dienen zich aan nu financiële middelen door de economische crisis zijn weggevallen. Omdat de opbrengsten uit woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen de ontwikkeling van natuur en landschap niet langer financieren, wordt er gezocht naar nieuwe mogelijkheden.

In ‘Nieuwe landschappen’ worden 4 Noord-Hollandse opgaven onderzocht: schaalvergroting in de landbouw en de plaatsing van windturbines, versterking van de zeewering met een vernieuwing van badplaatsen, ontwikkeling van de veenweiden en behoud van het werelderfgoed, waaronder de Beemster-polder en de Stelling van Amsterdam. Het zijn voorbeelden waarin de rol van de provinciale overheid scherp naar voren komt en waaruit blijkt hoe belangrijk ontwerponderzoek en culturele planologie zijn bij het vinden van nieuwe betekenissen voor het landschap.

 

Opdrachtgever: Provincie Noord Holland
Team: Miranda Reitsma, Mark Hendriks, Urban Synergy
Uitgever: SUN Trancity