Biografie Noordoostpolder

Achttien agrarische en recreatieve bedrijven in het landelijk gebied van de Noordoostpolder zijn in kaart gebracht door middel van portretten (foto’s), interviews en de weergave van de fysieke ontwikkeling van het bedrijf in het landschap, door de tijd heen. Deze ‘portretten’ van bedrijven kunnen gelezen worden als de biografie van de regio waar de identiteit en kracht van de Noordoostpolder zichtbaar wordt.

Het portretteren van deze bedrijven laat dan ook, naast de fysieke kant van het bedrijf, het sociale en economische netwerk zien. De publicatie werd tijdens de bijeenkomst uitgereikt aan wethouder Haagsma en voorzitter van de LTO Joost Lumens.