Atlas Amsterdam

Initiatieven op het vlak van de ruimtelijke ordening komen de laatste jaren steeds vaker van private partijen. De overheid is steeds sterker gericht op samenwerking.

Zoals toekomstvisies een referentiekader bieden voor de plannen voor de komende tijd, biedt de Atlas Amsterdam een referentiekader voor het verleden. Bij iedere vorm van stedebouwkundig samenwerken is het van belang dat iedereen dezelfde uitgangpunten, dezelfde cartografische hardware als onderlegger heeft. Als de plattegrond het collectieve geheugen van de stad is, dan is de Atlas Amsterdam de weerslag van een zoektocht naar de betekenis ervan.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, dienst Ruimtelijke Ordening
Team: Christine Dijkstra en Alies Rommerts