Locatiekeuze transformatorstation de Weel voor wat betreft de landschappelijke inpassing

De gemeente Hollands Kroon staat voor de opgave om een locatie aan te wijzen ten behoeve van de realisatie van een nieuw transformatorstation nabij Zijdewind of ‘t Veld. Reitsma Stedebouw heeft i.s.m. Urban Synergy een ruimtelijk advies, in opdracht van Liandon, gegeven betreffende de landschappelijke inpassing van transformatorstation de Weel, opgesteld. Het doel van de analyse is om een keuze te maken uit twee locaties in het landelijk gebied.

Uitgangspunt voor de inpassing is aandacht voor de cultuurhistorische waardevolle elementen en landschappelijke structuren. Het bouwplan is daartoe zodanig ontworpen dat het transformatorstation complex zoveel mogelijk opgaat in het Noord-Hollandse polderlandschap dat onder andere gekenmerkt wordt door rechte, lange zichtlijnen. De in lijn gesitueerde bouwvolumes, en het aanbrengen van ‘lineaire’ boomhagen, accentueren dit gegeven. De soorten begroeiing waaraan gedacht wordt betreffen populieren en knotwilgen bij de inrit.

Opdrachtgever: Gemeente Hollandse Kroon, Liandon
Team: Reitsma Stedebouw i.s.m. Urban Synergy
Locatie: Zijdewind, 't Veld
Jaar: 2012