Festival van de ruimte

Op 16 februari 2011 heeft Miranda Reitsma, als onafhankelijke Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincie Noord-Holland, in de Haarlemse Lichtfabriek het congres ‘Festival van de Ruimte’ georganiseerd.

Het congres gaat dieper in op het veranderende Noord-Hollandse landschap en de zoektocht

naar een nieuwe benadering van de grote opgaven als schaalvergroting in de landbouw en de plaatsing van windturbines, versterking van de zeewering met vernieuwing van badplaatsen, ontwikkeling van de veenweiden en de omgang met het werelderfgoed (de Beemsterpolder, de Stelling van Amsterdam en de Waddenzee). Dagvoorzitter is Jacobine Geel.

Tijdens het congres heeft gedeputeerde Laila Driessen Reitsma’s boek ‘Nieuwe landschappen’, over ruimtelijke ordening in relatie tot historische, culturele, economische en sociale kenmerken in het Noord-Hollandse landschap gepresenteerd.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Team: Miranda Reitsma i.s.m. SUN/Trancity, Mark Hendriks en Urban Synergy
Locatie: Haarlem
Jaar: 2011