Achteroever Wieringermeer

Ruimtelijke verkenning testlocatie

Met het veranderende klimaat loopt het waterbeheer tegen haar grenzen aan. Daarom richt Rijkswaterstaat zich op het opzetten van innovatieprojecten zoals het Achteroeverconcept dat zich richt op het beter benutten van water. Soms hebben we te veel en soms te weinig water. Door het water slimmer te verdelen in ruimte en tijd, is een meerwaarde te creëren voor economie, ecologie, leefomgeving en meerlaagse veiligheid. De eerste Achteroever is aangelegd in de Koopmanspolder te Andijk. Deze is gericht op vis en natuur. De tweede is nu in ontwikkeling, Achteroever Wieringermeer, zal zich voornamelijk richten op landbouw, tuinbouw, aquacultuur en visserij.

Miranda Reitsma heeft samen met Urban Synergy een ruimtelijke verkenning uitgevoerd naar de testlocatie in de Wieringermeer. De studie gaat over de historische en ruimtelijke opbouw van de totale polder, het beleid wat van toepassing is voor de testlocatie, de ruimtelijke kwaliteiten en tot slot zijn een aantal ruimtelijke ingrepen verkend waarbij ingegaan wordt op de vraag hoe om te gaan met schaalvergroting van dit concept.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Team: Miranda Reitsma, Reitsma Stedebouw
Locatie: Wieringermeer
Jaar: 2014