Atelier Stedendriehoek#4 op 11 december a.s. en verder…

08-12-2015

 

In Atelier Stedendriehoek #3 is het idee besproken om in gezamenlijkheid (CleanTech Regio en Eo Wijers Atelier) een verhaal op te bouwen waarmee getoond wordt hoe in de Stedendriehoek concreet gewerkt wordt aan de energietransitie en de rol die het ruimtelijk ontwerp hier bij speelt. Daarnaast moet dit verhaal dienen om bij verschillende partijen op te zoek kunnen naar de realisering voor het nog in te richten Laboratorium.

Er staan voor de kerstvakantie al verschillende van deze momenten op de agenda:

15 december, slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte (Amersfoort): de ambities van de Cleantech Regio i.s.m. de 4 teams en de Eo Wijers Stichting komt als één van de 15 actietafels aan bod.

17 december: op een bestuurlijke bijeenkomst van de provincies Gelderland en Overijssel en de 7 gemeenten van de regio Stedendriehoek worden de resultaten van het atelier gepresenteerd.

In het Atelier Stedendriehoek #4 wordt op 11 december het verhaal en de presentatie hiervoor aangescherpt.