Atelier Stedendriehoek#4 op 11 december a.s. en verder…

08-12-2015

  In Atelier Stedendriehoek #3 is het idee besproken om in gezamenlijkheid (CleanTech Regio en Eo Wijers Atelier) een verhaal op te bouwen waarmee getoond wordt hoe in de Stedendriehoek concreet gewerkt wordt aan de energietransitie en de rol die het ruimtelijk ontwerp hier bij speelt. Daarnaast moet dit verhaal dienen om bij verschillende partijen op te zoek kunnen naar de realisering voor het nog in te richten Laboratorium. Er staan voor de kerstvakantie al verschillende van deze momenten op de agenda: - 15 december, slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte (Amersfoort): de ambities van de Cleantech Regio i.s.m. de 4 teams en de Eo Wijers Stichting komt als één van de 15 actietafels aan bod. - 17 december: op een bestuurlijke bijeenkomst van de provincies Gelderland en Overijssel en de 7 gemeenten van de regio Stedendriehoek worden de resultaten van het atelier gepresenteerd. In het Atelier Stedendriehoek #4 wordt op 11 december het verhaal en de presentatie hiervoor aangescherpt.

Ateliers Stedendriehoek – 10e Eo Wijers prijsvraag

08-12-2015

Miranda Reitsma is lid geweest van de jury van de 10e Eo Wijers prijsvraag. De prijsvraag heeft een schat aan ideeën opgeleverd, maar niet één enkele prijswinnaar. Dit benadrukt de complexe opgave waar de regio (en Nederland) voor staat. Vier teams met de beste inzendingen zijn benaderd met de vraag om samen te werken in een Atelier om hun inzendingen verder te brengen en te koppelen aan concrete initiatieven in de regio. Miranda treedt op als ateliermeester. Na twee ateliers is daar het idee van een ‘Laboratorium’, voor de nodige experimenteerruimte en de lange termijn visie zoals dat door een van de teams was voorgesteld, nog aan toegevoegd.

In het Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2014

05-10-2015

Het project NieuwLandschap staat in het jaarboek van Stedenbouw en Landschap 2014. De selectiecommissie noemt het een degelijk, integraal en doeltreffend onderzoek dat bovendien de rol van het vak mooi illustreert. De landschapsarchitect anno nu ontwerpt, onderzoekt en bemiddelt. Het team van Reitsma en Urban Synergy weten de vinger achter de problematiek te krijgen en zijn goed op de hoogte van wat er speelt. Zij doen een beroep op de bij het landschap betrokken partijen en brengen deze partijen voor het eerst samen. De krachtige beelden van de scenario’s helpen om vat te krijgen op het nieuwe landschap.

Presentatie Biografie van de Noordoostpolder

24-09-2015

18 juni 2015 heeft Stichting Polderlab de belangrijkste uitkomsten van de publicatie 'Biografie van de Noordoostpolder, Grond voor verandering' gepresenteerd en besproken bij Agrico Research in Bant. Achttien agrarische en recreatieve bedrijven in het landelijk gebied van de Noordoostpolder zijn in kaart gebracht door middel van portretten (foto’s), interviews en de weergave van de fysieke ontwikkeling van het bedrijf in het landschap, door de tijd heen. Deze ‘portretten’ van bedrijven kunnen gelezen worden als de biografie van de regio waar de identiteit en kracht van de Noordoostpolder zichtbaar wordt. Het portretteren van deze bedrijven laat dan ook, naast de fysieke kant van het bedrijf, het sociale en economische netwerk zien. De publicatie werd tijdens de bijeenkomst uitgereikt aan wethouder Haagsma en voorzitter van de LTO Joost Lumens. Stichting Polderlab, een samenwerking tussen Miranda ReitsmaArnold Reijndorp, Kars Advies en Urban Synergy, houdt zich bezig met het onderzoeken van de ontwikkeling van het agrarisch gebied, maar ook de ontwikkeling van de dorpen en de vernieuwing van het stedelijk wonen. We gaan dat doen samen met de bewoners, bedrijven en instellingen in de polder.